Hammaslääkäri Kruunu

AJANVARAUS:

03 231 0100 tai
VERKOSSA >

Muut hammashoidot

 


 

Hammasklinikka Kruunusta saat kaikki hammashoidon peruspalvelut.

Hampaiden ohella myös ikenien terveys on tärkeää. Osaavilta suuhygienisteiltämme saat huolellisen ja asiantuntevan ienhoidon sekä neuvontaa kotihoitoon. Vaativimmissa ienhoidoissa hammaslääkärimme auttavat sinua. Käytössämme on mm. diodilaserhoidot.

Botuliinihoito bruksismiin

Vaikea-asteisesta narskuttelusta kärsivälle voidaan hoitomuotona suositella myös botuliinitoksiini-pistoksia. Botuliinitoksiini A estää hermolihasliitoksen viestin välityksen, mikä estää yliaktiivisen lihaksen toiminnan narskuttelussa. Lääke vaikuttaa 2-3 kuukautta, minkä jälkeen lääkeaine on uudelleen pistettävä kudokseen, mikäli sama vaikutus halutaan toistaa.

Hoitoon varataan kolme aikaa protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkärille. Ensimmäinen käynti on arviokäynti, jossa tehdään kartoitus ja arvio hoidon soveltuvuuteen. Koska botuliinitoksiini-injektiot eivät kuulu käypähoitosuosituksen hoito-ohjeistuksiin, se ei ole ensisijainen hoitomenetelmä kipeisiin puremalihaksiin. Tämän takia purentakiskohoitoa tulisi kokeilla ensisijaisena hoitokeinona ennen botuliinihoidon aloitusta.

Mikäli erikoishammaslääkäri näkee, että hoitoon voidaan ryhtyä, laaditaan lääkemääräys apteekkiin tarvittavasta valmisteesta. Asiakas hakee lääkeaineen itse apteekista, sillä lääke on KELA-korvattava.

Hoitokäynnillä pistokset laitetaan sekä leukakulman alueelle että ohimolle kahteen suurimpaan puremalihakseen molemmin puolin. Asiakas on toimintakykyinen ja ajokuntoinen heti injektioiden laittamisen jälkeen, sillä lääkkeen teho tulee esiin aikaisintaan viikon kuluttua pistoksien laitosta. Pistoskohdat voivat olla aluksi kivuliaat ja punoittavat, mutta kipu poistuu yleensä vuorokauden kuluessa.

Kontrollikäynti sovitaan aikaisintaan kahden viikon päähään hoidosta, jotta lääkkeen hyötyä olisi mahdollista arvioida. Mikäli potilas saa hyvän hyödyn annetusta hoidosta, voidaan hoito uusia aikaisintaan 3 kk kuluttua edellisestä.

 

Implanttien ylläpitohoito

Päivittäisen suunpuhdistuksen lisäksi implantit täytyy tarkistaa ja puhdistaa vastaanotolla noin 6 kk–vuoden välein. Jälkihoitoon kuuluu myös ikenien ja purennan tarkistus. Implanttien tarkistuksen ja puhdistuksen hoitaa asiaan erikoistunut suuhygienisti tai hammaslääkäri.

 

PerioSafe- ja ImplantSafe -testit

Ikenien kuntoa tutkitaan perinteisesti mittaamalla ientaskumittarilla ienverenvuotoa tai syventyneitä ientaskuja. Nämä ovat silmämääräisesti arviotavia mittauksia. Haluamme panostaa ennaltaehkäisevään hammashoitoon ja näin ollen meillä Kruunussa on nyt mahdollisuus tehdä testi, joka kertoo ikenien kiinnityskudoksen tämänhetkisen tilanteen tarkasti! Testin perusteella voimme tehdä juuri sinun hampaistollesi suunnatun hoidon!

Hammasklinikka Kruunussa on käytössä PerioSafe® -testin uusi, digitaalinen menetelmä, joka antaa tarkan numeerisen arvon sylkinäytteestä. Numeerista arvoa hyödynnetään hoidon tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa sekä hoitotulosten arvioinnissa.

PerioSafe®- testillä saat noin 10 minuutissa tietoa ikeniesi tämän hetkisestä terveydentilasta. Testitulos kertoo olemassa olevasta kiinnityskudosinfektiosta, mutta myöskin paljastaa piilevän ja alkavan kiinnityskudossairauden. Testi hyödyntää tutkimustietoa entsyymeistä ja immuunijärjestelmän aktivoitumisesta, jota ei voi havaita perinteisin menetelmin.

ImplantSafe®-testi hyödyntää samaa teknologiaa kuin PerioSafe® -testi, mutta on tarkoitettu implanttihampaiden kiinnityskudoksen tutkimiseen. Implanttihampaita ympäröivä kudos on hieman erilaista kuin luonnon hampaiden. Infektio implantin ympärillä etenee tutkimustietojen mukaan kolme kertaa nopeammin kuin luonnonhampaissa. Implanttihampaita ympäröivässä kudoksessa ei myöskään ole samanlaista ientaskunestevirtausta, joten tarkempi tulos saadaan asettamalla paperinen pieni näyteliuska ientaskuun. Liuska annetaan olla noin 30 sekunnin ajan ientaskussa, jonka jälkeen se asetetaan näytepurkkiin. Tulos on luettavissa noin 10min jälkeen.

 

Anestesialääkärin palvelut

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden anestesialääkärin palveluihin. Hammasklinikka Kruunussa anestesialääkärinä toimii Seppo Selin.

 

Paikkaushoidot

Hampaan paikkaus tehdään usein paikallispuudutuksessa yhdellä hoitokäynnillä. Paikkauksessa poistetaan ensin vaurioitunut hammaskudos, jonka jälkeen hampaan pinta käsitellään liuos- ja sidosaineilla, jotta paikka-aine saadaan kiinnittymään omaan hampaaseen. Yleisimmin käytettävä paikkamateriaali on yhdistelmämuovi. Muovin väri valitaan tarkkaan, jottei paikka erottuisi omasta hammaskudoksesta. Lopulta paikka muotoillaan oman hampaan näköiseksi ja purentaan sopivaksi. Paikkaushoitojen hinnat määräytyvät paikattavien pintojen mukaan.

 

Hampaiden korjaus yhdistelmämuovilla

Hampaiden korjaus yhdistelmämuovilla ei vaadi hampaiden hiomista kuten hammaslaminaatteja tai kruunuja valmistettaessa usein joudutaan tekemään. Yhdistelmämuovilla korjattaessa hampaat puhdistetaan värjäymistä ja hampaiden terävät reunat pyöristetään. Yhdistelmämuovit kiinnitetään suoraan korjattavaan kohtaan ja lopuksi hampaat muotoillaan ja kiillotetaan. Tyypillisiä hoitoja ovat etuhampaan raon pienennys, kuluneen hampaan kärjen korjaus tai koko hampaan asennon ja muodon muokkaus.

 

Juurihoidot

Hammasytimen eli pulpan tulehduksen syynä on usein hoitamaton, pitkälle edennyt hampaan reikiintyminen. Kun hampaan ydin on tulehtunut, voi juurihoito olla tarpeen. Tulehtunut kudos poistetaan mekaanisesti, juurikanavat desinfioidaan ja hoidetaan paikallisella lääkeaineella. Juurihoito vaatii yleensä useamman hoitokäynnin. Lopuksi hoidettu juurikanavaontelo täytetään ja hammas paikataan tai kruunutetaan.

Nykyään juurihoitoihin ei enää tarvita niin monta käyntikertaa, sillä juurikanavat saadaan koneellisesti puhdistettua nopeammin ja tarkemmin. Juurihoitojen hinta määräytyy käyntikertojen ja hampaiden juurikanavien lukumäärän mukaan.

 

Proteettiset hoidot

Hammasprotetiikalla tarkoitetaan hampaan korvaamista erilaisten hammasproteesien avulla. Nykyaikaisen hammasprotetiikan ratkaisuja ovat kiinteästi omiin hampaisiin kiinnitettävät kruunut ja laminaatit sekä sillat ja implanttikruunut. Irrotettavat proteesit eli ns. tekohampaat voidaan valmistaa kokonaan hampaattomaan suuhun tai mikäli kiinteä ratkaisu ei ole mahdollinen. Osaproteesilla voidaan korvata useampia puuttuvia hampaita, mutta irrotettava proteesi saattaa rasittaa myös jäljellä olevia omia hampaita. Kiinteät proteettiset ratkaisut ovat käyttäjälleen miellyttävämpiä kuin irrotettavat proteesit.

 

Purentakisko

Purentakiskot voivat tuoda helpotusta leukaniveliin ja puremalihaksiin liittyvissä vaivoissa sekä hampaiden narskutteluun, joka voi kuluttaa hampaiden pintaa. Purentakiskot valmistetaan aina yksilöllisesti suuhun sopivaksi. Purentakiskojen tarkoituksena on suojata hampaita ja ehkäistä esimerkiksi narskuttelusta aiheutuvaa rasitusta. Purentakiskojen käyttö rentouttaa myös puremalihaksia, jonka takia niitä voidaan käyttää myös hoitamaan puremalihas- ja leukanivelvaivoja.

 

Uniapneakisko

Uniapneakisko tai kuorsauskisko ovat välineitä, jonka avulla alaleukaa eteenpäin työntämällä vähennetään kielen painumista taaksepäin. Kun alaleuka pysyy edempänä, kieli ja pehmeä kitalaki eivät pääse tukkimaan hengitysteitä. Uniapneakisko tehdään jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti suusta otettavien jäljennösten avulla.

 

Suukirurgiset toimenpiteet

Suukirurgisiin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa hampaiden leikkaukselliset poistot, ienleikkaukset, juurenpään leikkaus eli resektio, implanttileikkaukset sekä koepalojen otot.